شما طرفدار کدام یک از مجموعه ها هستید؟
(10.73%) 69
فیلم ایرانی
(8.553%) 55
فیلم خارجی
(3.732%) 24
سریال ایرانی
(7.620%) 49
سریال خارجی
(23.79%) 153
موسیقی ایرانی
(21.61%) 139
موسیقی خارجی
(2.954%) 19
انیمیشن
(9.797%) 63
کلیپ
(3.265%) 21
نرم افزار
(7.931%) 51
بازی

تعداد شرکت کنندگان : 643